Bowlingové klání

CELOROČNÍ BOWLINGOVÉ KLÁNÍ

Každý hráč si sám rozhoduje o svém výsledku.

 

Hraje se od 1.1. do 30.11. aktuálního roku.

Tabulky a články

Pravidla

 • Turnaj začíná vždy 1.1. a končí 30.11. téhož roku
 • Každý hráč může odehrát libovolný počet her v herně Na Pohodu v Horních Počernicích a to kdykoliv. Nechá si vytisknout výsledky u obsluhy bowlingu. Z výsledků si sám vybere nejlepší hry, které označí, doplní celé jméno a odevzdá obsluze bowlingu.
 • Za každý kalendářní týden musí hráč odevzdat jednu hru, kterou ale nemusí odehrát v daném týdnu.
 • Nejpozději každý čtvrtý týden (nejlépe ke konci měsíce) musí odevzdat výsledky za uplynulé období.
 • Poslední výsledky se musí odevzdat do 30. 11.
 • Každý hráč odevzdá 40 výsledkových listin.
 • Přihlásit se do turnaje je možné kdykoliv během roku. Hráč musí dohrát chybějící hry.
 • Do celkového pořadí budou zařazeni pouze hráči, kteří v daném termínu odevzdají odpovídající počet výsledkových listin a budou mít zaplaceno startovné.
 • Vyhodnocení proběhne na závěrečném společném turnaji v první polovině prosince.
 • Hodnotit se budou zvlášť muži a ženy, proto se nepřipočítává žádný handicap.
 • Láhev sektu obdrží muž, který shodí v jedné hře přesně 150 kuželek. Podmínkou je, že ve dvanáctém kole shodí alespoň jednu kuželku.
 • Láhev sektu obdrží žena, která shodí v jedné hře přesně 111 kuželek. Podmínkou je, že v desátém kole shodí alespoň jednu kuželku.
 • Spolu s výsledky hráč zaplatí i startovné 20 Kč za každou odevzdanou hru.
 • Cenu za odehraný čas v herně si hradí každý sám dle platného ceníku.
 • Účastníci ročního bowlingového klání mají týdenní přednost v registraci na turnaje Bramborová medaile.

Turnaje pořádáme od roku 2017