Melicharka CUP

Melicharka CUP

Turnaj který se začal hrát v Brandýském bowlingovém centru již v roce 2009, boužel po roce 2012 upadl v zapomenutí. V roce 2019 se ho podařilo obnovit.

Články a tabulky

Pravidla

  • Turnaj Melicharka CUP je nedílnou součástí turnaje Bramborová medaile
  • Podle konečného umístění jsou hráčům přiděleny body. ( za 4.místo 36, za 1.místo 35, za 2.místo 34, za 3.místo 33, atd. hráč na 36.místě obdrží 1bod.
  • V samostatné tabulce Melicharka CUP je celkové pořadí a bodové ohodnocení hráčů.
  • Za účast ve třech turnajích hráč obdrží roční 20% slevu na hry v Brandýském Bowlingovém Centru, sleva začíná platit následující den po turnaji.
  • Za účast ve třech turnajích hráč obdrží roční 20% slevu na hry v Brandýském Bowlingovém Centru, sleva začíná platit od 1.1. následujícího roku.
  • Hráči kteří se zúčastní všech pěti turnajů neplatí poplatek za pronájem drah, platí pouze startovné (100Kč).
  • Celkové pořadí je vyhodnoceno na konci pátého turnaje.
  • Vítěz obdrží putovní pohár Melicharka CUP, jeho jméno bude uvedeno na štítku poháru.
  • Vítěz poháru je povinen jej vrátit zpět pořadateli, nejpozději do konce června v následujícím ročníku.
  • Pro účast ve čtvrtém a pátém turnaji mají přednost hráči s větším počtem startů v minulých turnajích roku. Pořadatel si vyhrazuje právo upřednostnit takovéto hráče před dříve přihlášenými.

POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017